VN SDG’s

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties omvatten 17 goals voor een betere toekomst voor iedereen tegen 2030. Nextview heeft een formele toezegging ondertekend om bij te dragen aan deze doelen. Alle doelen zijn belangrijk, maar wij richten ons met name op Gendergelijkheid, Waardig Werk en Economische Groei, Klimaatactie, Leven in het Water en Partnerships. Hierbij werken we niet alleen intern aan deze doelen, we zorgen er ook voor dat we aan ze bijdragen via projecten en partnerships.

Onze bijdrage aan sociale doelen

Nextview streeft naar een inclusieve wereld en viert diversiteit. Daarbij steunen we specifieke initiatieven die de doelen Gendergelijkheid en Waardig Werk en Economische Groei stimuleren. Zo verzorgen wij gratis de implementatie van Salesforce bij de Respect Education Foundation (een stichting zonder winstoogmerk die streeft naar een respectvolle schoolomgeving) en zijn we ambassadeurs van de Female Tech Heroes (een initiatief dat streeft naar meer vrouwen in de tech-industrie). We denken altijd goed na over hoe we deze doelen kunnen blijven ondersteunen.

Onze bijdrage aan milieudoelen

We ondersteunen ook initiatieven die bijdragen aan een beter milieu, zoals door het hebben van een plastic-vrij kantoor en ons streven om CO2-neutraal te zijn. We stimuleren het gebruik van openbaar vervoer door al onze medewerkers een eersteklastreinabonnement te geven en door elektrisch rijden te promoten via het huurplan voor elektrische auto’s. Dat is ook waarom we partnerships zijn aangegaan met Plastic Whale en LIVES (Litter Free Rivers and Streams). Daarnaast proberen we partijen samen te brengen en ze te inspireren om samen te werken aan deze doelen.

Contact

Meer weten over hoe wij bijdragen aan de VN SDG's?

Neem dan nu contact met ons op om dit te bespreken onder het genot van een kopje koffie.

Neem contact met ons op